Xuyên Qua (穿过) ("你好, 火焰蓝"Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh OST) (Single)

00:00 00:00
nǐ xiào zhuó fēng lǐ mǎn le tián mì
kàn dào nǐ xīn jiù hū rán chén nì
yǔ yè lǐ duī jī zhuó guān yú nǐ de jiāo jí
fú xiǎo qián xīn yì dū
jiāo gěi zhāo yáng rú shù shēng qǐ
nǐ kū guò rě xīng xīng dū tàn xī
bào zhuó nǐ bǎ xuān nào dū píng bì
yù jiàn nǐ yún kāi le yuè liàng ní nán mì mì
zhè mì mì de mí dǐ
shì wǒ mén duì shì zhuó suō yìn ài yì
chuān guò le nǐ de xīn zài qù qiān nǐ de shǒu
chuān guò le hěn duō yè cái dǒng guāng bù huì zǒu
nǐ zài jiù huì zhī dào
zhāng kāi de huái bào suí shí děng zhuó wǒ
jiù xiǎng màn màn hé nǐ gòng bái tóu
nǐ shòu shāng bā hén sù shuō yǒng qì
rì là qián wǒ wěn qù nǐ lèi dī
bǎ róu ruǎn cái jiǎn xiàng kuī jiǎ bān jiān yìng
zài huàn xiǎng fēng yǔ hòu
wǒ mén yǒu cǎi hóng bān qǐ lì hūn lǐ
chuān guò le nǐ de xīn zài qù qiān nǐ de shǒu
chuān guò le hěn duō yè cái dǒng guāng bù huì zǒu
nǐ jiù ān xīn de qù fēi
děng nǐ guī cháo de nà gè rén shì wǒ
zhī xiǎng màn màn hé nǐ gòng bái tóu
cóng cǐ zài yě bù huì yǒu
xiàn mù bié rén ài qíng de shí hòu
yǒu nǐ zú gòu
wǒ hǎo xiǎng qiān zhuó nǐ de shǒu
chuān guò le hěn duō yè cái dǒng guāng bù huì zǒu
nǐ zài wǒ jiù zhī dào
yǒu zhāng kāi de huái bào zài děng zhuó wǒ
zhī xiǎng màn màn hé nǐ gòng bái tóu
chuān guò le hěn duō yè cái huì dǒng guāng bù huì zǒu
nǐ zài wǒ jiù zhī dào
yǒu zhāng kāi de huái bào zài děng dài wǒ
zhī xiǎng màn màn hé nǐ gòng bái tóu

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -