Tửu Hiệp (酒侠) (Single)

00:00 00:00
fēi yán guò jiǎo jiǎo yuè xià
jiǔ rù hóu zuì wò wū wǎ
xián lái guān tiān xīng huī biàn sǎ
zú jiān tà jiāng shàng zhú fá
fēng jīng là yī shù fēi huā
tā bái yī cháng fā là tuò xiāo sǎ
liú yún yě hè jiē yǒu sì hǎi wéi jiā
pāi tán jìng zhè tiān xià chūn fēng qiū xiá
shí lái shuāng huā xiào yǐn zhè fēng yǎ
yě lùn jiāng hú sī shā zhàng yì háng xiá
tí jiàn biàn xiān chén shā kuài yì zòng mǎ
fēng yún chì zhà xiǎn yì qì fēng fā
bù xiàn nà fěi cè chán mián xuě yuè fēng huā
piān ài zhè sì yì háo mài jiàn jiǔ shēng yá
zhēn ēn chóu cóng róng hē xià qīng fēng yìng nián huá
zuò gè xiāo yáo kuài huó wú míng jiǔ xiá
fēi yán guò jiǎo jiǎo yuè xià
jiǔ rù hóu zuì wò wū wǎ
xián lái guān tiān xīng huī biàn sǎ
zú jiān tà jiāng shàng zhú fá
fēng jīng là yī shù fēi huā
tā bái yī cháng fā là tuò xiāo sǎ
liú yún yě hè jiē yǒu sì hǎi wéi jiā
pāi tán jìng zhè tiān xià chūn fēng qiū xiá
shí lái shuāng huā xiào yǐn zhè fēng yǎ
yě lùn jiāng hú sī shā zhàng yì háng xiá
tí jiàn biàn xiān chén shā kuài yì zòng mǎ
fēng yún chì zhà xiǎn yì qì fēng fā
bù xiàn nà fěi cè chán mián xuě yuè fēng huā
piān ài zhè sì yì háo mài jiàn jiǔ shēng yá
zhēn ēn chóu cóng róng hē xià qīng fēng yìng nián huá
zuò gè xiāo yáo kuài huó wú míng jiǔ xiá
bù xiàn nà fěi cè chán mián xuě yuè fēng huā
piān ài zhè sì yì háo mài jiàn jiǔ shēng yá
zhēn ēn chóu cóng róng hē xià qīng fēng yìng nián huá
zuò gè xiāo yáo kuài huó wú míng jiǔ xiá

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -