Tự Lành (自愈) (Single)

00:00 00:00
wǒ shì zhuó bǎ nǐ wàng jì kě zǒng zài yè lǐ xiǎng nǐ
bēi shāng de qíng xù suí shí zhōng zhuǎn bù tíng
lèi dī zài miǎn huái guò qù diǎn suì le wǒ de mì mì
yí shī de jì yì zǒng bù jīng yì huàn xǐng

wǒ zǒng zài xún wèn zì jǐ wǒ mén huán néng fǒu jì xù
wú lì de gǎn jué suí kōng qì yǒng rù hǎi dǐ
jī chuān le wǒ de huí yì tāo kōng le wǒ de nài xīn
pò suì de ài qíng ràng wǒ zěn me shí qǐ

wǒ zǒng xiǎng bǎ nǐ pěng zài xīn tóu
kě rú jīn què liǎng shǒu kōng kōng
shì wǒ mén bù gòu mò qì
mí shī zài máng máng yǔ zhòu

jì yì zài pīn le mìng de qīng kōng
kě shāng bā què bǎ wǒ zhǎng kòng
mìng yùn zài bǐ cǐ zhuō nòng
wǒ yī gè rén de mí gōng

xì shù zhuó wǒ de bēi wēi
nǐ de fáng bèi shuí bù duì
qiāo dǎ zhuó wǒ de bēng kuì
nǐ de pí bèi shuí huì léi

nà xiē bù kān de jiè kǒu
ràng wǒ rú hé chéng shòu
shuō guò yī qǐ bái tóu
kě nǐ què zuì xiān fàng shǒu

wǒ shì zhuó bǎ nǐ wàng jì kě zǒng zài yè lǐ xiǎng nǐ
bēi shāng de qíng xù suí shí zhōng zhuǎn bù tíng
lèi dī zài miǎn huái guò qù diǎn suì le wǒ de mì mì
yí shī de jì yì zǒng bù jīng yì huàn xǐng

wǒ zǒng zài xún wèn zì jǐ wǒ mén huán néng fǒu jì xù
wú lì de gǎn jué suí kōng qì yǒng rù hǎi dǐ
jī chuān le wǒ de huí yì tāo kōng le wǒ de nài xīn
pò suì de ài qíng ràng wǒ zěn me shí qǐ

yào zěn me shí qǐ
yào zěn me shí qǐ
yào zěn me shí qǐ
yào zěn me shí qǐ

wǒ xiǎng zài měi gè yè lǐ dū néng gòu bào jǐn nǐ
shī là de shí hòu huán yǒu wǒ néng wéi nǐ dàn qín
shú xī de xuán lǜ zài cì tīng huì yǒu xiē yā yì
hǎo xiǎng ràng yī qiē dū guī líng
qí shí wǒ yī zhí dū fàng bù xià nǐ

wǒ shì zhuó bǎ nǐ wàng jì kě zǒng zài yè lǐ xiǎng nǐ
bēi shāng de qíng xù suí shí zhōng zhuǎn bù tíng
lèi dī zài miǎn huái guò qù diǎn suì le wǒ de mì mì
yí shī de jì yì zǒng bù jīng yì huàn xǐng

wǒ zǒng zài xún wèn zì jǐ wǒ mén huán néng fǒu jì xù
wú lì de gǎn jué suí kōng qì yǒng rù hǎi dǐ
jī chuān le wǒ de huí yì tāo kōng le wǒ de nài xīn
pò suì de ài qíng ràng wǒ zěn me shí qǐ

yào zěn me shí qǐ
yào zěn me shí qǐ
yào zěn me shí qǐ
yào zěn me shí qǐ

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -