Thời Không Sai Lệch (错位时空) (Single)

00:00 00:00
填不满半排观众的电影
tián bùmǎn bàn pái guānzhòng de diànyǐng
thén pu mản pan p'ái quan chung tơ ten ỉnh
Rạp phim ngồi không quá nửa

直到散场时突然亮起灯
zhídào sànchǎng shí tūrán liàng qǐ dēng
chứ tao xan trảng sứ thu rán leng trỉ tâng
Mãi đến khi hết phim đèn đột nhiên sáng

字幕定格在某某出品和发行
zìmù dìnggé zài mǒu mǒu chūpǐn hé fāháng
chư mu ting cứa chai mẩu mẩu tru p'ỉn hứa pha háng
Màn hình dừng lại ở nhà sản xuất và phát hành

我目送他们行色匆匆
wǒ mùsòng tā·men xíngsè cōngcōng
ủa mu xung tha mân xính xưa trung trung
Anh đưa mắt nhìn bọn họ vội vội vàng vàng

像个自不量力的复读生
xiàng gè zìbùliànglì de fùdú shēng
xeng cưa chư pu leng li tơ phu tú sâng
Giống như học sinh lưu ban không biết tự lượng sức

完不成金榜题名的使命
wán bùchéng jīnbǎng tímíng de shǐmìng
oán pu trấng chin pảng thí mính tơ sử ming
Không hoàn thành sứ mệnh được ghi tên lên bảng vàng

命不是猜剪刀石头布的决定
mìng bù·shi cāi jiǎndāo shí·tou bù de juédìng
ming pu sư trai chẻn tao sứ thấu pu tơ chuế ting
Mệnh không phải kéo búa đao là quyết định được

那么任性
nà·me rénxìng
na mơ rấn xinh
Nào có tùy hứng như vậy

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

那我们算不算相拥
nà wǒ·men suàn bù suàn xiāng yōng
na ủa mân xoan pu xoan xeng dung
Thế này có tính chúng ta ôm nhau không

可如梦初醒般的两手空空
kě rú mèng chū xǐng bān de liǎngshǒu kōng kōng
khửa rú mâng tru xỉnh pan tơ lẻng sẩu khung khung
Như bừng tỉnh giữa cơn mơ với hai bàn tay trắng

心也空
xīn yě kōng
xin dể khung
Tim cũng trống rỗng

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

是否看过同样风景
shìfǒu kàn guò tóngyàng fēngjǐng
sư phẩu khan cua thúng dang phâng chỉnh
Em có thấy khung cảnh anh thấy không

像扰乱时差留在错位时空
xiàng rǎoluàn shíchā liú zài cuò wèi shí kōng
xeng rảo loan sứ tra liếu chai trua uây sứ khung
Giống như thời gian và không gian bị sai lệch

终是空是空
zhōng shì kōng shì kōng
chung sư khung sư khung
Cuối cùng không vẫn là không

数不完见证许愿的繁星
shǔ bù wán jiànzhèng xǔyuàn de fánxīng
sủ pu oán chen châng xủy doen tơ phán xing
Không đếm hết vì sao minh chứng cho ước nguyện

没灵验谁来安慰坏心情
méi língyàn shuí lái ānwèi huài xīnqíng
mấy lính den suấy lái an uây hoai xin trính
Lỡ không linh nghiệm rồi ai sẽ vỗ về thất vọng đây

十字路口闪烁不停的信号灯
shízìlùkǒu shǎnshuò bùtíng de xìnhàodēng
sứ chư lu khẩu sản sua pu thính tơ xin hao tâng
Ngã tư đường đèn tín hiệu nhấp nháy không ngừng

有个人显然心事重重
yǒu gèrén xiǎnrán xīnshì chóngchóng
dẩu cưa rấn xẻn rán xin sư trúng chung
Có người rõ ràng băn khoăn trăm bề

三个字只能说给自己听
sān gè zì zhǐ néng shuō gěi zìjǐ tīng
xan cưa chư chử nấng sua cẩy chư chỉ thing
Ba chữ chỉ có thể tự nhủ với bản thân

仰着头不要让眼泪失控
yǎng zhe tóu bùyào ràng yǎnlèi shī kòng
dảng chưa thấu pu dao rang dẻn lây sư khung
Ngẩng đầu đừng để nước mắt ứa ra

哪里有可以峰回路转的宿命
nǎ·li yǒu kěyǐ fēnghuílùzhuǎn de sù mìng
nả lỉ dẩu khửa ỉ phâng huấy lu choản tơ xu ming
Liệu có nơi nào thoát được sự ràng buộc của định mệnh

我不想听
wǒ bùxiǎng tīng
ủa pu xẻng thing
Anh không muốn nghe

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

那我们算不算相拥
nà wǒ·men suàn bù suàn xiāng yōng
na ủa mân xoan pu xoan xeng dung
Thế này có tính chúng ta ôm nhau không

可如梦初醒般的两手空空
kě rú mèng chū xǐng bān de liǎngshǒu kōng kōng
khửa rú mâng tru xỉnh pan tơ lẻng sẩu khung khung
Như bừng tỉnh giữa cơn mơ với hai bàn tay trắng

心也空
xīn yě kōng
xin dể khung
Tim cũng trống rỗng

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

是否看过同样风景
shìfǒu kàn guò tóngyàng fēngjǐng
sư phẩu khan cua thúng dang phâng chỉnh
Em có thấy khung cảnh anh thấy không

像扰乱时差留在错位时空
xiàng rǎoluàn shíchā liú zài cuò wèi shí kōng
xeng rảo loan sứ tra liếu chai trua uây sứ khung
Giống như thời gian và không gian bị sai lệch

终是空是空
zhōng shì kōng shì kōng
chung sư khung sư khung
Cuối cùng không vẫn là không

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

空气里弥漫着心痛
kōngqì lǐ mímàn zhe xīn tòng
khung tri lỉ mí man chưa xin thung
Trong không khí ngập tràn ưu thương

可我们最后在这错位时空
kě wǒ·men zuìhòu zài zhè cuò wèi shí kōng
khửa ủa mân chuây hâu chai chưa trua uây sứ khung
Nhưng chúng ta tại thời gian không gian sai lệch này

终成空
zhōng chéng kōng
chung trấng khung
Chung quy cũng thành khoảng không

我吹过你吹过的晚风
wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

空气里弥漫着心痛
kōngqì lǐ mímàn zhe xīn tòng
khung tri lỉ mí man chưa xin thung
Trong không khí ngập tràn ưu thương này

可我们最后在这错位时空
kě wǒ·men zuìhòu zài zhè cuò wèi shí kōng
khửa ủa mân chuây hâu chai chưa trua uây sứ khung
Nhưng rồi chúng ta tại thời gian không gian lệch nhau này

终成空成空
zhōng chéng kōng chéng kōng
chung trấng khung trấng khung
Thì cuối cùng cũng thành khoảng không.

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -