Sweet ("你好, 火焰蓝"Xin Chào, Ngọn Lửa Xanh OST) (Single)

00:00 00:00
jīn wǎn yè sè nà me měi
chéng sè qì shuǐ lái yī bēi
jiān bǎng zhī ràng nǐ yī wēi
Baby zuò nǐ xīn zhōng dì yī wèi
wǒ mén yīng gāi tīng dé dào
bǐ cǐ xīn zài pēng pēng tiào
xiǎo lù cóng lín lǐ luàn zhuàng
xū yào nǐ yī kào
huán jì dé nǐ shēn shàng yǒu de xiāng wèi
shàng cì yuē huì yǒu yī zhī là zhú méi chuī
nǐ pěng zhuó huā ruǐ huā ruǐ méi yǒu nǐ měi
zì cóng yù dào nǐ wǒ biàn dé gé wài huì
bǐ cǐ zài tóng yī gè shí kōng
yī gè wū yán xià liǎng zhī xiǎo xiǎo chóng
ài méi yǒu jué duì ài nǐ jiù shì jué duì yeah
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān de wǒ lái tiáo pèi
My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
wǒ yào màn màn qù tǐ huì
nǐ xǐ huān de yī qiē wǒ shén me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love
huán jì dé nǐ shēn shàng yǒu de xiāng wèi
shàng cì yuē huì yǒu yī zhī là zhú méi chuī
nǐ pěng zhuó huā ruǐ huā ruǐ méi yǒu nǐ měi
zì cóng yù dào nǐ wǒ biàn dé gé wài huì
bǐ cǐ zài tóng yī gè shí kōng
yī gè wū yán xià liǎng zhī xiǎo xiǎo chóng
ài méi yǒu jué duì ài nǐ jiù shì jué duì yeah
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān de wǒ lái tiáo pèi
My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
wǒ yào màn màn qù tǐ huì
nǐ xǐ huān de yī qiē wǒ shén me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
wǒ huì gěi nǐ huàn kǒu wèi
tiāo xuǎn nǐ zuì xǐ huān de wǒ lái tiáo pèi
My babe babe
I miss you miss you every day
Baby you know what I mean
I've been wanting you so keen
wǒ yào màn màn qù tǐ huì
nǐ xǐ huān de yī qiē wǒ shén me dū gěi
My babe babe
I miss you miss you miss you love

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -