Summer Guys OST Part.4 (Single)

00:00 00:00
기억 속을 헤집어 너를 떠올려본다
저 멀리 너의 이름을
외치고는 해본다
고작 한 줌의 바램이
또 나를 가엾게만 해
벌을 받고 있는 걸까요
끊어질 듯 불안한 우리 사이에
모습이 날 죽도록 괴롭게 해
니가 행복했음 하니까
그게 내 진심이었으니까
보고 싶다 저 하늘에다
수백 번 외치면 돌아올까 봐
후회하고 후회해도
별다를 게 없네요
그립다고 말한 내가
바보가 될까 봐
꾹 참고만 있었던 나만
바보가 된 거야
난 너를 부르고 있어 세상 끝에서
목을 놓아 외쳐본다
너 없는 이곳에서 나 혼자
기다리고 있잖아
이기적이라면 날 욕해도 돼
니가 없는 난 벌써 죽겠는데
너를 너무 사랑했나 봐
그게 내 진심이었으니까
보고 싶다 저 하늘에다
수백 번 외치면 돌아올까 봐
후회하고 후회해도
별다를 게 없네요
그립다고 말한 내가 바보가 될까 봐
꾹 참고만 있었던
나만 바보가 된 거야
난 너를 부르고 있어 세상 끝에서
목을 놓아 외쳐본다
너 없는 이곳에서 나 혼자
기다리고 있잖아
얼마든지 난 괜찮아
너의 말투 표정 하나까지 그리워서
돌아갈 수 있다면
그립다고 말한 내가 바보가 될까 봐
꾹 참고만 있었던
나만 바보가 된 거야
난 너를 부르고 있어 세상 끝에서
목을 놓아 외쳐본다
너 없는 이곳에서 나 혼자
기다리고 있잖아
바보처럼 나 혼자

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -