Như Đã Hẹn (如约) (Single)

00:00 00:00
Zhè shì jiè cóng lái bù wán měi
Cái xū yào nǐ lái péi
Xīn zhōng bié fàng tài duō qī dài
Cái bù hài pà yí hàn
Kōng chū de shí jiān měi miào què yòu duǎn zàn
Xiàng yī shùn dìng gé chéng yǒng yuǎn
Gū dān huì chéng wéi jiè bù diào de xí guàn
Shèng wǒ dú zì píng fán
Huán méi lái dé jí yǔ shè xiāng jiàn
Jiù yào xué huì rú hé gào bié
Dāng nǐ chū xiàn zài mèng de nà yī biān
Wǒ huì shuō zhuó xiāng féng rú yuē
Yǒu nǐ de cóng qián
Wǒ mén xīn zhào bù xuān
Xiàng shēn chǔ tóng yī piàn lè yuán
Xià yī cì xiāng féng huò xǔ bù qī ér yù
Yòu huò xǔ zhī cǐ yī bié
Huán méi lái dé jí yǔ shè xiāng jiàn
Jiù yào xué huì rú hé gào bié
Dāng nǐ chū xiàn zài mèng de nà yī biān
Wǒ huì shuō zhuó xiāng féng rú yuē
Huán méi lái dé jí shuō chū gǎn xiè
Jiù yǐ jīng hé nǐ mén cā jiān
Dāng wǒ lái dào zhè tiáo lù de zhōng diǎn
Cái míng bái nǐ zǎo yǐ rú yuē
Yuán lái nǐ zǎo yǐ rú yuē
Wǒ mén zhōng yú
Rú yuē

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -