Nhầm Lẫn Đèn Đường Với Ánh Trăng (错把路灯当月光) (Single)

00:00 00:00
jiū jìng zěn yàng de shōu cháng
yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng
dū méi yǒu wǒ xiǎng nǐ nà me xiǎng nà me xiǎng
guān yú nǐ de jì yì dū qǐ wù
shuō guò de ài dū bù zuò shù
shēn hòu yān huǒ wú shù
hé chǔ shì wǒ de guī tú
wǒ mén shēng shū dào zhè gè dì bù
jiū jìng shì shén me yàng de gū fù
ràng wǒ zài yě xué bù huì fù chū
wǒ mén huán néng bù néng zuò péng yǒu
rú guǒ dāng chū rěn zhù jiù zuò péng yǒu
huì bù huì huán yǒu wèn hòu de jiè kǒu
cuò bǎ lù dēng dāng yuè guāng
nǐ jiù yí sì dì shàng shuāng
lèi huà zài qǐ wù de chuāng
nán yán de yōu shāng méi yǒu rén néng dǐ dǎng
jiū jìng zěn yàng de shōu cháng
yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng
dū méi yǒu wǒ xiǎng nǐ nà me xiǎng nà me xiǎng
wǒ mén huán néng bù néng zuò péng yǒu
rú guǒ dāng chū rěn zhù jiù zuò péng yǒu
huì bù huì huán yǒu wèn hòu de jiè kǒu
cuò bǎ lù dēng dāng yuè guāng
nǐ jiù yí sì dì shàng shuāng
lèi huà zài qǐ wù de chuāng
nán yán de yōu shāng méi yǒu rén néng dǐ dǎng
jiū jìng zěn yàng de shōu cháng
yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng
dū méi yǒu wǒ xiǎng nǐ nà me xiǎng nà me xiǎng
cuò bǎ lù dēng dāng yuè guāng
nǐ jiù yí sì dì shàng shuāng
lèi huà zài qǐ wù de chuāng
nán yán de yōu shāng méi yǒu rén néng dǐ dǎng
jiū jìng zěn yàng de shōu cháng
yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng
dū méi yǒu wǒ xiǎng nǐ nà me xiǎng nà me xiǎng

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -