Một Giấc Mơ (梦一场) (Single)

00:00 00:00
wǒ mén dū zēng jīng jì mò ér gěi duì fāng chéng nuò
wǒ mén dū yīn wéi zhē mó ér yàn juàn le shēng huó
zhī shì zhè yàng de rì zǐ
tóng yàng de fāng shì huán yào duō jiǔ
wǒ mén gǎi biàn le tài dù ér jiē nà le duì fāng
wǒ mén wěi qū le zì jǐ chéng quán shuí de mèng xiǎng
zhī shì zhè yàng de rì zǐ
huán shèng xià duō shǎo yǐ bù zhòng yào
shí cháng xiǎng qǐ guò qù de wēn cún
tā ràng wǒ zài yè lǐ bù huì lěng
nǐ shuō yī gè rén de měi lì shì rèn zhēn
liǎng gè rén néng zài yī qǐ shì yuán fēn
zǎo zhī dào shì zhè yàng xiàng mèng yī cháng
wǒ cái bù huì bǎ ài dū fàng zài tóng yī gè dì fāng
wǒ néng yuán liàng nǐ de huāng táng
huāng táng de shì wǒ méi yǒu bàn fǎ yí wàng
zǎo zhī dào shì zhè yàng rú mèng yī cháng
wǒ yòu hé bì bǎ lèi dū suǒ zài zì jǐ de yǎn kuàng
ràng nǐ qù fēng ràng nǐ qù kuáng
ràng nǐ zài méi yǒu wǒ de dì fāng jiān qiáng
wǒ mén gǎi biàn le tài dù ér jiē nà le duì fāng
wǒ mén wěi qū le zì jǐ chéng quán shuí de mèng xiǎng
zhī shì zhè yàng de rì zǐ
huán shèng xià duō shǎo yǐ bù zhòng yào
shí cháng xiǎng qǐ guò qù de wēn cún
tā ràng wǒ zài yè lǐ bù huì lěng
nǐ shuō yī gè rén de měi lì shì rèn zhēn
liǎng gè rén néng zài yī qǐ shì yuán fèn
zǎo zhī dào shì zhè yàng xiàng mèng yī cháng
wǒ cái bù huì bǎ ài dū fàng zài tóng yī gè dì fāng
wǒ néng yuán liàng nǐ de huāng táng
huāng táng de shì wǒ méi yǒu bàn fǎ yí wàng
zǎo zhī dào shì zhè yàng rú mèng yī cháng
wǒ yòu hé bì bǎ lèi dū suǒ zài zì jǐ de yǎn kuàng
ràng nǐ qù fēng ràng nǐ qù kuáng
ràng nǐ zài méi yǒu wǒ de dì fāng jiān qiáng
zǎo zhī dào shì zhè yàng rú mèng yī cháng
wǒ yòu hé bì bǎ lèi dū suǒ zài zì jǐ de yǎn kuàng
ràng nǐ qù fēng ràng nǐ qù kuáng
ràng wǒ zài méi yǒu nǐ de dì fāng liáo shāng

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -