Lộ Tây Pháp (路西法) (Single)

00:00 00:00
Bow down to the KeyNG
Yeah
cóng chū shēng jiù bèi pāo qì
bèi hù shì bào qǐ de nà yī kè
mó guǐ jiù zài tā shēn shàng liú xià lào yìn
tā pīn mìng kào jìn zhōu wéi de rén xiǎng yào róng rù
dàn tòng kǔ dì fā xiàn tā mén yī gè èr gè quán dū shǎ dé yào mìng
tā bù yī yàng
méi fǎ bù qù xiǎng
zǒng shì yǒu yī gǔ lì liáng
ràng tā biàn dé dú lì hé gū pì
zài tā dù lǐ de dù jì
bàn suí bù lí bù qì de nù qì
zhī yào shāo bù zhù yì jiù huì fù tǐ
qīn zhān tā suǒ yǒu zhù yì lì
zhè yàng shuō yǒu xiē bù jí lì
dàn tā xiàng shì cóng xiǎo bèi tā fù mǔ yí qì
cóng lái dū zhī kǎo lǜ zì jǐ bù huì gù jí nǐ
yě jué bù yuàn yì hé rèn hé rén zhù yī qǐ nah
tā nǎo zǐ lǐ yǒu gè fēng kuáng de tǒng zhì zhě
tā bèi “ tā ” zhuān héng wú qíng dì tǒng zhì zhuó
xiàng gè è mó zài cán shí tā de shén jīng
yī dào shēn yè jiù néng tīng dào “ tā ” de shēng yīn

bié zài xiàng shàng dì dǎo gào le
bǎo yòu nǐ de rén yòu bù shì tā
nǐ zuì hǎo gěi wǒ jì hǎo le
wǒ de míng zì jiào zuò lù xī fǎ

tā tǎo yàn rén duō de huán jìng tǎo yàn jiāo liú
zhī xiǎng fàng yī bǎ huǒ shāo le zhè lǐ huǒ shàng jiāo yóu
tā shì gè jí dù shǎo yǒu de jì shù gāo shǒu
yī lù bào zǒu de zhuàng tài
bào zòu le yī gè jiē yī gè de duì shǒu yeah
cóng jiǎo dào tóu hún shēn sàn fā gōng jī xìng
tā de nèi xīn
cóng kāi shǐ jiù bèi fēng bì jìn
yī piàn cóng bù bèi rèn hé rén kàn dào de yīn yǐng
xiàng gè tiān shēng de zuì rén
chí zǎo huì shōu dào tōng jī líng
dàn tā zhú jiàn xí guàn zhè zhǒng gǎn jué
yǔ zhěng tǐ shì jiè wéi dí yě bù dǎn qiè
tā kāi shǐ gǎn xiè zì jǐ de gé gé bù rù
bù zài gǎn dào wú zhù jí biàn shì shù dí wú shù
sì hū míng míng zhōng tā yǒu yī gè bǎo hù zhě
tā bèi “ tā ” wú shí wú kè dì bǎo hù zhuó
měi dāng tā yóu yù bù jué bù gǎn kěn dìng shí
ěr biān jiù huì chuán lái nà gè shēng yīn

bié zài xiàng shàng dì dǎo gào le
bǎo yòu nǐ de rén yòu bù shì tā
nǐ zuì hǎo gěi wǒ jì hǎo le
wǒ de míng zì jiào zuò lù xī fǎ
zhè lǐ shì yì lèi de duì wǔ
zài tā mén yǎn zhōng de fèi tǔ
zhuī suí nà duò là tiān shǐ
shì bèi pāo qì zhě de guī sù

bié zài xiàng shàng dì dǎo gào le
bǎo yòu nǐ de rén yòu bù shì tā
nǐ zuì hǎo gěi wǒ jì hǎo le
wǒ de míng zì jiào zuò lù xī fǎ
bié zài xiàng shàng dì dǎo gào le
bǎo yòu nǐ de rén yòu bù shì tā
nǐ zuì hǎo gěi wǒ jì hǎo le
wǒ de míng zì jiào zuò lù xī fǎ

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -