Legacy

00:00 00:00
[Instrumental Intro]

[Verse 1]
Yeah, some people wake up Sunday, feel hungover
Yeah, có một vài người tỉnh giấc vào Chủ nhật, cảm thấy choáng váng sau cơn say
And I look at all my friends like, told you so
Và tôi nhìn đám bạn của tôi đều như thế, tôi đã nói với bạn rồi
While you take that time off, I keep getting closer
Trong khi bạn dành thời gian để nghỉ ngơi, thì tôi vẫn đang tiến gần hơn với thành công
I don't care about getting laid, I just care about getting paid
Tôi không bận tâm tới chuyện trai gái, tôi chỉ quan tâm tới việc được trả công

[Pre-Chorus]
I got twenty-four hours for my seven deadly sins
Tôi có hai mươi tư giờ để dành cho bảy tội lỗi chết người của tôi
And you're calling me out like, "Yo, where've you been?"
Và bạn gọi cho tôi rủ đi chơi kiểu "Này, đang ở đâu đấy?"

[Chorus]
Ain't no rest for the wicked
Phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi
I'm sorry, I won't stay
Tôi xin lỗi vì không ở lại được
But I got bills to pay
Nhưng tôi vẫn còn những hóa đơn phải trả
Ain't no rest when you're winning
Không có sự ngừng nghỉ khi bạn giành được chiến thắng
It's all work and no play
Tất cả là thành quá của chăm chỉ làm việc
But I don't feel no shame
Nhưng tôi không cảm thấy chút xấu hổ nào

[Post-Chorus]
Baby, you can dance if you like
Bạn yêu à, bạn có thê nhảy nhót nếu như bạn thích
I got bigger plans for my night
Nhưng tôi có những kế hoạch lớn hơn cho buổi tối của mình
Ain't no rest for the wicked
Phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi
I'm sorry, I won't stay
Tôi xin lỗi vì không ở lại được
But I got bills to pay
Nhưng tôi vẫn còn những hóa đơn phải trả
Ain't no rest for me
Không có sự ngừng nghỉ nào dành cho tôi

[Drop]
Ain't no rеst for me
Không có sự ngừng nghỉ nào dành cho tôi
Ain't no rest for me
Không có sự ngừng nghỉ nào dành cho tôi
Ain't no rеst for the wicked
Phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi
I'm sorry, I was late
Tôi xin lỗi vì đã đến trễ
But I got bills to pay
Nhưng tôi vẫn còn những hóa đơn phải trả
Ain't no rest for me
Không có sự ngừng nghỉ nào dành cho tôi

[Verse 2]
Yeah, some people 9-to-5 and get all righteous
Yeah, có một vài người đi làm từ sáng tới chiều, và được trả công hậu hĩnh
And I tried to live that life, but that ain't me
Và tôi đã cố gắng sống cuộc sống ấy, nhưng đó không phải là con người tôi
All the money that I'm making, yeah, it's priceless
Tất cả tiền bạc tôi làm gì, yeah, chúng đều vô giá trị
I don't care about enemies, 'cause I know where I'm meant to be
Tôi không bận tâm đến những kẻ thù, bởi vì tôi biết mình thuộc về đâu

[Pre-Chorus]
I got twenty-four hours for my seven deadly sins
Tôi có hai mươi tư giờ để dành cho bảy tội lỗi chết người của tôi
And you're calling me out like, "Yo, where've you been?"
Và bạn gọi cho tôi rủ đi chơi kiểu "Này, đang ở đâu đấy?"

[Chorus]
Ain't no rest for the wicked
Phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi
I'm sorry, I won't stay
Tôi xin lỗi vì không ở lại được
But I got bills to pay
Nhưng tôi vẫn còn những hóa đơn phải trả
Ain't no rest when you're winning
Không có sự ngừng nghỉ khi bạn giành được chiến thắng
It's all work and no play
Tất cả là thành quá của chăm chỉ làm việc
But I don't feel no shame
Nhưng tôi không cảm thấy chút xấu hổ nào

[Post-Chorus]
Baby, you can dance if you like
Bạn yêu à, bạn có thê nhảy nhót nếu như bạn thích
I got bigger plans for my night
Nhưng tôi có những kế hoạch lớn hơn cho buổi tối của mình
Ain't no rest for the wicked
Phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi
I'm sorry, I won't stay
Tôi xin lỗi vì không ở lại được
But I got bills to pay
Nhưng tôi vẫn còn những hóa đơn phải trả
Ain't no rest for me
Không có sự ngừng nghỉ nào dành cho tôi

[Drop]
Ain't no rest for me
Không có sự ngừng nghỉ nào dành cho tôi
Ain't no rest, ain't no rest
Không nghỉ ngơi.. không ngừng nghỉ
Ain't no rest for the wicked
Phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi
I'm sorry, I won't stay
Tôi xin lỗi vì đã không ở lại
But I got bills to pay
Nhưng tôi vẫn còn những hóa đơn phải trả
Ain't no rest when you're winning
Không có sự ngừng nghỉ khi bạn giành được chiến thắng
It's all work and no play
Tất cả là thành quá của chăm chỉ làm việc
But I don't feel no shame
Nhưng tôi không cảm thấy chút xấu hổ nào

Người dịch: Công Minh

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -