Lắng Nghe (旁听) (Single)

00:00 00:00
Zhè cháng kě bēi kě xǐ de diàn yǐng
Duō mó shān qíng
Nǐ mén de xìng fú zú yǐ shuō míng
Wǒ de duō yú
Zěn mó shě dé ràng nǐ mén
Zhòng dǎo wǒ de guò qù
Wǒ bù huì jiǎo jú.

Ài yī gè rén bù jiù shì
Wéi le ràng tā gāo xīng
Xiàn zài wǒ rú yuàn
Yǐ cháng yě bù suàn shī qù
Tā bǐ wǒ dǒng nǐ
Zhí dé nǐ zhēn xī.

Cān tīng bèi jǐng yīn lè xiǎng qǐ
Qíng xù jué le dī
Bù shì wǒ gù yì
Zhāo rě le huí yì.

Nǐ chū xiàn de shǐ liào wèi jí
Wǒ cuò shǒu bù jí
Hé tā zuò zài wǒ
Zuì jìn de jù lí.

Nǐ yǐ biàn dé yōu mò fēng qù
Ràng tā hěn huān xǐ
Bù duàn de tán qǐ
Wèi lái de yuàn jǐng.

Hū lüè wǒ jiù xiàng kōng qì
Wǒ mén jǐn shèng de mò qì
Shì cān yǎn nǐ
Ài qíng de páng tīng.

Zhè cháng kě bēi kě xǐ de diàn yǐng
Duō mó shān qíng
Nǐ mén de xìng fú zú yǐ shuō míng
Wǒ de duō yú
Zěn mó shě dé ràng nǐ mén
Zhòng dǎo wǒ de guò qù
Wǒ bù huì jiǎo jú.

Ài yī gè rén bù jiù shì
Wéi le ràng tā gāo xīng
Xiàn zài wǒ rú yuàn
Yǐ cháng yě bù suàn shī qù
Tā bǐ wǒ dǒng nǐ
Zhí dé nǐ zhēn xī.

Nǐ yǐ biàn dé yōu mò fēng qù
Ràng tā hěn huān xǐ
Bù duàn de tán qǐ
Wèi lái de yuàn jǐng.

Hū lüè wǒ jiù xiàng kōng qì
Wǒ mén jǐn shèng de mò qì
Shì cān yǎn nǐ
Ài qíng de páng tīng.

Zhè cháng kě bēi kě xǐ de diàn yǐng
Duō mó shān qíng
Nǐ mén de xìng fú zú yǐ shuō míng
Wǒ de duō yú
Zěn mó shě dé ràng nǐ mén
Zhòng dǎo wǒ de guò qù
Wǒ bù huì jiǎo jú.

Ài yī gè rén bù jiù shì
Wéi le ràng tā gāo xīng
Xiàn zài wǒ rú yuàn
Yǐ cháng yě bù suàn shī qù
Tā bǐ wǒ dǒng nǐ
Zhí dé nǐ zhēn xī.

Zhè cháng kě bēi kě xǐ de diàn yǐng
Duō mó shān qíng
Nǐ mén de xìng fú zú yǐ shuō míng
Wǒ de duō yú
Zěn mó shě dé ràng nǐ mén
Zhòng dǎo wǒ de guò qù
Wǒ bù huì jiǎo jú.

Ài yī gè rén bù jiù shì
Wéi le ràng tā gāo xīng
Xiàn zài wǒ rú yuàn
Yǐ cháng yě bù suàn shī qù
Tā bǐ wǒ dǒng nǐ
Zhí dé nǐ zhēn xī.

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -