Giang Sơn Vạn Dặm Không Bằng Em (江山万里不及你) (Single)

00:00 00:00
guǎng dōng yǔ shén :
hé táng shàng sǎ xià huā de měi yì
dǎo yǐng chū hóng chén gù shì
shuí wú qíng fàng xià yī shēng suǒ yī
shèng xià shì zú jì bèi yī
shè dé wǒ yí hàn zhōng zhì
hóng yán zhī jǐ kě wéi bèi cǐ yì
qíng yuàn qù bèi pàn tiān yì
cóng bù zài guò wèn chén shì
míng yuè xià shuì chuáng juàn qǐ wǎng shì
qiān bēi jiǔ yán xià le yì
lí qíng bié xù zēng kè gǔ míng sī
rèn bié rén shuí kě huì zhī
duō shǎo qiū yáo wàng sǎ lèi
jūn zǐ de yú mèi yǒu zuì
qíng hé ài zhù dìng shī qù
cóng cǐ bù huì zài cún zài
mò jiào jiě jiě :
wǒ zòng yǒu jiāng shān wàn lǐ
què lián nǐ bàn fēn xiào dū bù jí
tīng guàn le gōng yán qiǎo yǔ
wèn zhēn xīn cǐ shēng nán qī
wǒ méi yǒu wàn wàn quán lì
jué dìng ài hèn xiāng shǒu huò fēn lí
ruò shēng sǐ rèn yóu jūn yì
duì ài què wú néng wéi lì
guǎng dōng yǔ shén :
míng yuè xià shuì chuáng juàn qǐ wǎng shì
qiān bēi jiǔ yán xià le yì
lí qíng bié xù zēng kè gǔ míng sī
rèn bié rén shuí kě huì zhī
duō shǎo qiū yáo wàng sǎ lèi
jūn zǐ de yú mèi yǒu zuì
qíng hé ài zhù dìng shī qù
cóng cǐ bù huì zài cún zài
mò jiào jiě jiě :
wǒ zòng yǒu jiāng shān wàn lǐ
què lián nǐ bàn fēn xiào dū bù jí
tīng guàn le gōng yán qiǎo yǔ
wèn zhēn xīn cǐ shēng nán qī
wǒ méi yǒu wàn wàn quán lì
jué dìng ài hèn xiāng shǒu huò fēn lí
ruò shēng sǐ rèn yóu jūn yì
duì ài què wú néng wéi lì
wǒ zòng yǒu jiāng shān wàn lǐ
què lián nǐ bàn fēn xiào dū bù jí
tīng guàn le gōng yán qiǎo yǔ
wèn zhēn xīn cǐ shēng nán qī
wǒ méi yǒu wàn wàn quán lì
jué dìng ài hèn xiāng shǒu huò fēn lí
ruò shēng sǐ rèn yóu jūn yì
duì ài què wú néng wéi lì
wǒ méi yǒu wàn wàn suì yuè
yě bù yuàn nǐ shēn xiàn zhè líng yǔ
jīn shēng wǒ zòng nǐ yuǎn qù
yuàn lái shēng xiāng yù yǒu qī

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -