Đến Ngày Mai (致明天) (Single)

00:00 00:00
Shí jiān tài kuài huán lái bù jí zhǎ yǎn
Qīng chūn shì yī zhāng fù zá de kǎo juàn
Woo
Děng dài bǎ xīn zhōng mí wǎng dū bō kāi
Quán lì zhèng míng zǒu guò de lù huán suàn jīng cǎi
Yòng shén me xíng róng zhè shí guāng
Zuì hǎo de dá àn shì bù liú yí hàn
Yòng xīn tiào zhèng míng cǐ kè duō zhòng yào
Yòng yuǎn fāng zhèng míng jiǎo xià de bēn pǎo
Woohohohoh
Woohohohoh oh
Yòng zhāo yáng zhèng míng shǎo nián de wán qiáng
Yòng yuè guāng ràng jiāo ào sǎ zài liǎn shàng
Woohohohoh
Woohohohoh oh
Dōng tiān zhèng míng le chūn tiān bù huì yuǎn
Nǐ zài fēng zhōng tīng jiàn mìng yùn de gǔ diǎn
Shǒu zhōng de dá àn zài zhǎn kāi
Ràng chì rè de wèi lái zhèng míng xiàn zài
Měi yī tiān shǒu lǐ wò jǐn de zhí niàn
Shì míng tiān wéi wǒ xiě xià de zhì yuàn
Woohohohoh
Woohohohoh oh
Yòng míng tiān pū kāi de kōng bái huà juàn
Zhì zuó tiān hū xiào de fēng yǔ shǎn diàn
Woohohohoh
Woohohohoh oh
Wéi míng tiān suǒ yǒu měi lì de yù jiàn
Zhì zuó tiān suǒ yǒu tiān zhēn de xǔ yuàn
Woohohohoh
Woohohohoh oh
Yòng míng tiān shān gāo hǎi kuò de shì jiè
Zhì jīn tiān chéng fēng tà làng de shǎo nián
Woohohohoh
Woohohohoh oh

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -