Đặt Bút (落笔) (Single)

00:00 00:00
zhōng bù sì mò jì xiāo sǎ de qǐ bǐ
wǎn xiù zǒu bǐ shí què qiān guà zhuó nǐ
niǎo niǎo mò xiāng chuán qù qiān wàn lǐ
jiù dāng shì wéi wǒ qù xún zhǎo nǐ

zhǎn zhuǎn le yī shēng gāi zěn me shōu bǐ
wǒ yòng hàn lì jiāng nǐ xiě rù lì shǐ
nǐ zhuǎn shēn huí móu yuè rán yú zhǐ
wǒ bǐ fēng yī zhuǎn jiù yù jiàn nǐ

pō mò wú yì xià bǐ quán shì nǐ
yī piē yī nà yóu rú shān shuǐ huà xiě yì
yǔ là yàn tái yùn kāi le guò qù
nǐ zài mò sè lǐ rú cǐ hán xù

zhǎn zhuǎn le yī shēng gāi zěn me shōu bǐ
wǒ yòng hàn lì jiāng nǐ xiě rù lì shǐ
nǐ zhuǎn shēn huí móu yuè rán yú zhǐ
wǒ bǐ fēng yī zhuǎn jiù yù jiàn nǐ

pō mò wú yì xià bǐ quán nǐ
yī piē yī nà yóu rú shān shuǐ huà xiě yì
yǔ là yàn tái yùn kāi le guò qù
nǐ zài mò sè lǐ rú cǐ hán xù

pō mò wú yì xià bǐ quán shì nǐ
lín mó bàn zhǐ xīn shì jié jú wèi tí jí
nà nián là huā fēn fēi de gù lǐ
wǒ chí chí bù kěn là bǐ zài děng nǐ

pō mò wú yì xià bǐ quán shì nǐ
yī piē yī nà yóu rú shān shuǐ huà xiě yì
yǔ là yàn tái yùn kāi le guò qù
nǐ zài mò sè lǐ rú cǐ hán xù

pō mò wú yì xià bǐ quán shì nǐ
lín mó bàn zhǐ xīn shì jié jú wèi tí jí
nà nián là huā fēn fēi de gù lǐ
wǒ chí chí bù kěn là bǐ zài děng nǐ

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -