Cựu Tuyết Mãn Sơn Hà (旧雪满山河) (Single)

00:00 00:00
chún yáng hào xuě zhào gù lǐ shān hé
shí fāng tiān dì tā píng jiàn zǒu guò
jiāng hú yòu qǐ zhǐ juàn zhōng shī gē
xiān rén duō fèi bǐ mò
tā dào jiǔ cuō tuó
xìng yǒu gù mèng kě yú wǒ
zēng féng shū méi lǎng mù tái yǎn zuì xīng hé
xīn jiān wán xuě tàng rè
míng zhī tiān yì wēi é
piān jiāng xīn yì qīng shē
yuàn zhàng jiàn zhèn shān hé rú hé shǒu yī rén ān lè
sān jīng miào zhǐ wèi zēng jiào xī wǒ
yě zēng pī gān lì dǎn cuì hún pò
jiàn fēng jǔ shì wú shuāng yì là tuò
chēng tiān xià chú wǒ jiē wéi sú kè
zhōng shì dà mèng pāng tuó
gù shì duō qiǎo hé
zuó rì shǎo nián jīn sì wǒ
bǔ suàn yī yǐn yī zhuó cháng fēng qǐ píng mò
lí bié réng bù jí shuō
tā nián yuè yòu zhào chè
chún yáng hào xuě rú zuó
zòng yǒu fǎ yù fēng hè ruò gù rén jiǔ bié shū kuò
rú hé suì yuè jìn tóu zhòng féng wǒ

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -