Chờ Đợi (等) (Single)

00:00 00:00
Qiānzhe shǒu hé nǐ sànbù kàn rì luò
fēngchuīguò wǒmen qīngsè de liǎn
wēnróu de qīng qīng sùshuō
ài zuìchū de chénmò
xídì zuò hé nǐ àn biān kàn yān huǒ
yī kē kē xuànlàn huāduǒ shēng kōng
shùnjiān dì zhànfàng diào luò
xiàng xīngxīng zài shǎnshuò
yuè liàng wéirào dìqiú zài zhuǎndòng
shíjiān zài zǒu cháo qǐ huì cháo luò
nǐ shìfǒu ~~~huì wèi wǒ tíngliú
děngdào nǐ chén'āi luò dìng hòu
qiānzhe wǒ mànbù dào bái shǒu
nǐ gōulè de yǐhòu
xiàng yānhuā zhànfàng hòu diāoluò
nàxiē měihǎo de chéngnuò
yě céng ràng wǒ gǎndòngguò
biàn chéng liúxīng shùnjiān yǒngjiǔ
xídì zuò hé nǐ àn biān kàn yān huǒ
yī kē kē xuànlàn huāduǒ shēng kōng
shùnjiān dì zhànfàng diào luò
xiàng xīngxīng zài shǎnshuò
yuè liàng wéirào dìqiú zài zhuǎndòng
shíjiān zài zǒu cháo qǐ huì cháo luò
nǐ shìfǒu ~~~huì wèi wǒ tíngliú
děngdào nǐ chén'āi luò dìng hòu
qiānzhe wǒ mànbù dào bái shǒu
nǐ gōulè de yǐhòu
xiàng yānhuā zhànfàng hòu diāoluò
nàxiē měihǎo de chéngnuò
yě céng ràng wǒ gǎndòngguò
biàn chéng liúxīng shùnjiān yǒngjiǔ
děngdào wǒ luò rù fánchén hòu
wǒ huì bǎ nǐ cáng xīn lǐ tóu
gùshì dōu fàng ⻆luò
shàng bǎ suǒ ràng yàoshi qù zhuìluò
mò shēng tǔ rǎng lǐ chénmò wǒ huì xiàngyáng ér shēng huó
wǒ yīrán huì kāihuā jiéguǒ
qiānzhe shǒu hé nǐ sànbù kàn rì luò
fēngchuīguò wǒmen qīngsè de liǎn
wēnróu de qīng qīng sùshuō

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -