Câu Chuyện Rất Ngắn (故事很短) (Single)

00:00 00:00
wǒ hé tā bèi fàng zài tiān píng liǎng duān
nǐ màn màn duì bǐ zhuó shuí gēng hǎo kàn
hòu lái nǐ gēng huàn le zhàn
wǒ bǐ tā gēng xīn shàn

nán guò hé shī wàng gè zhān jù yī bàn
sī xù qiān wàn yě bèi bù gān tián mǎn
duì yú nǐ wǒ zhēn yī bān
suǒ yǐ cái suí biàn gēng huàn

zēng gěi zì jǐ dài de huáng guān diào le dà bàn
yù jiàn nǐ hòu wǒ de làng màn quán dū bù suàn
wǒ màn màn xí guàn le bīng lěng de yè wǎn
qǐn shí nán ān

wǒ mén de gù shì hěn duǎn yǒu diǎn shāng gǎn
nǐ zǒu de nà me tǎn rán wú fǎ tán pàn
wǒ huán xiào zì jǐ yǒng gǎn
kě yǐ wú xiū zhǐ jiū chán
dà kě bù bì tóng qíng xīn fàn làn

wǒ mén de jié jú gēng luàn bù suàn jiǎn dān
quán shì fū yǎn hòu biàn dàn wú fǎ fān pán
nǐ zǒu yuǎn hòu huí tóu kàn
wǒ huán zài qiáo shǒu yǐ pàn
wú fǎ xīn ān

nán guò hé shī wàng gè zhān jù yī bàn
sī xù qiān wàn yě bèi bù gān tián mǎn
duì yú nǐ wǒ zhēn yī bān
suǒ yǐ cái suí biàn gēng huàn

zēng gěi zì jǐ dài de huáng guān diào le dà bàn
yù jiàn nǐ hòu wǒ de làng màn quán dū bù suàn
wǒ màn màn xí guàn le bīng lěng de yè wǎn
qǐn shí nán ān

wǒ mén de gù shì hěn duǎn yǒu diǎn shāng gǎn
nǐ zǒu de nà me tǎn rán wú fǎ tán pàn
wǒ huán xiào zì jǐ yǒng gǎn
kě yǐ wú xiū zhǐ jiū chán
dà kě bù bì tóng qíng xīn fàn làn

wǒ mén de jié jú gēng luàn bù suàn jiǎn dān
quán shì fū yǎn hòu biàn dàn wú fǎ fān pán
nǐ zǒu yuǎn hòu huí tóu kàn
wǒ huán zài qiáo shǒu yǐ pàn
wú fǎ xīn ān

wǒ mén de gù shì hěn duǎn yǒu diǎn shāng gǎn
nǐ zǒu de nà me tǎn rán wú fǎ tán pàn
wǒ huán xiào zì jǐ yǒng gǎn
kě yǐ wú xiū zhǐ jiū chán
dà kě bù bì tóng qíng xīn fàn làn

wǒ mén de jié jú gēng luàn bù suàn jiǎn dān
quán shì fū yǎn hòu biàn dàn wú fǎ fān pán
nǐ zǒu yuǎn hòu huí tóu kàn
wǒ huán zài qiáo shǒu yǐ pàn
wú fǎ xīn ān

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -