Cậu Bé Hư (不良少年) (Single)

00:00 00:00
School day jiù xiàng měi tiān wú liáo de cuī mián
Kuài dài shàng ěr jī jiù ràng yīn lè bǎ wǒ jiě tuō
Kǔ zhōng zuò lè
Zuò è mèng dū huì mèng dào lǎo shī zài suì niàn
Yào tīng tā luō suō bù rú ràng wǒ huí guī jiē tóu
Yǐ wú fǎ rěn shòu
Please don't say dào lǐ quán pāo kāi
Grade a de fǎn miàn jiào cái
Whole day dū shēn xiàn zài jiāo lǜ zhōng
But no way bù xún guī dǎo jǔ
Run away pàn nì de nián jì
Tell me zěn me néng wú dòng yú zhōng
Nǐ bù pèi dìng yì wǒ de wèi lái
Huò xǔ wǒ jiù shì tiān shēng de guài tāi
Zuì jué qiáng de bù liáng shǎo nián
Zhàn fàng qīng chūn zài liú shì zhī qián
Shì shí hòu yóu wǒ mén kāi bì zhè tiān kōng
Bù bèi rèn kě de bù liáng shǎo nián
Zài rén qún zhī zhōng zǒng shì jiāo diǎn
Bù fú shū de shǎo nián rè xiě zài fān téng
Cóng bù guān xīn fù zá de shì jiè
Méi shí jiān dài duò
Gēng bù zài yì nǐ píng pàn de chéng bài
Shān chú guī jǔ zhōng de fá wèi
Zhuān zhù yǎn shén zhōng de chún cuì
Huān hū jiù shì zuì hǎo de huí dá
Nǐ bù pèi dìng yì wǒ de wèi lái
Jiù dāng wǒ shì gè tiān shēng de guài tāi
Zuì jué qiáng de bù liáng shǎo nián
Zhàn fàng qīng chūn zài liú shì zhī qián
Shì shí hòu yóu wǒ mén kāi bì zhè tiān kōng
Bù bèi rèn kě de bù liáng shǎo nián
Zài rén qún zhī zhōng zǒng shì jiāo diǎn
Bù fú shū de shǎo nián rè xiě zài fān téng
Please don't say dào lǐ quán pāo kāi
Grade a de fǎn miàn jiào cái
Cuò duì méi jī huì zhòng lái bù rú huó dé tòng kuài
Zuì jué qiáng de bù liáng shǎo nián
Zhàn fàng qīng chūn zài liú shì zhī qián
Shì shí hòu yóu wǒ mén kāi bì zhè tiān kōng
Huò xǔ wǒ jiù shì bù liáng shǎo nián
Dàn wǒ bìng bù gāi gǎn dào bào qiàn
Shuí yě wú fǎ gǎi biàn dān chún de liǎn kǒng

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -