Action This Day (Live 1982)

[Intro]
Action

[Verse 1]
This street honey is a mean street
Living in this street honey needs a mean streak
We've got criminals living in this street

[Refrain]
But there's a heartbeat pulse that keeps on pumping
Like a jukebox playing the same dead record
Or a radio in the corner keeps blaring
I gotta feeling, this world is using me

[Verse 2]
This town honey is a dead town
Living in this town honey is a let-down
Coming to this town honey is a showdown

[Refrain]
But there's a heartbeat pulse that keeps on pumping
Some sunshine ray through a crack in a shutter
Or a sight of a light at the end of a tunnel
Still, there's a feeling, this world is using me

[Chorus]
Action this day
Action this night
Oh, we've gotta learn to learn to love to live
You can't say it ain't right
Action this day
Action this night
Oh, you've got the power, you've got the power
You've got the power to love and to live
You can't say it ain't right
[Verse 3]
Your mind honey is a bleak place
Living in your mind's living in a blank space
Your mind is coming from a rat race

[Refrain]
But there's a heartbeat pulse that keeps on pumping
Like a jukebox playing the same dead record
Or a radio in the corner keeps blaring
I gotta feeling that just won't quit, this world is using me

[Chorus]
Action this day, yeah
Action this night
Ooh, we've got to learn to learn to live
You can't say it ain't right
Action this day, yeah
Action this night
Oh, You've got the power, you've got the power
You've got the power to love and to live
You can't say it ain't right

[Outro]
Action (hey)
(Hey hey hey)
Action this day
Action this day (this day, yeah)
Action this day
Action this day
Action this day

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -