5 Hàng 12 Chỗ (5排12座) (Single)

00:00 00:00
Dēng miè le nǐ lái de gāng gāng hǎo
Yǒu hǎo jī zhǒng gǎn jué zài rú dòng zhuó
Kào jìn rù kǒu nà yī zhī ěr duǒ
Líng mǐn dì xiàng qiè tīng shén me
Huī àn zhōng ō huī àn zhōng yǎn jīng què shì liàng de
Chén jìn zài lìng yī gè qíng ài zhuǎn zhē
Kàn shòu kùn de yào rú hé jiě tuō
Zěn me yàng gē shè cái shè dé
Liú zài tā shēn biān jiǎ zhuāng bù jì mò
Zhī qiú piàn kè yī míng yī àn
Què zài liǎng gè shì jiè
Shǒu zài tā shēn biān děng dài tā chéng nuò
Zuì zhōng děng dào de fēng lì yòu kǔ sè
Yī jù chén mò
Bù rú jiù tíng zài hèn huán hěn wēn róu
Bù wán měi què wán měi de jié guǒ
Nǐ kū le yǐn yǐn dì hěn wēi ruò
Yǒu gù shì de rén jiàn bù dé lí hé
Huán yǒu cǎi dàn nǐ jiù qǐ shēn le
Cuò guò zuì hòu nà yī mù zhòng yù
Liú zài tā shēn biān jiǎ zhuāng bù jì mò
Zhī qiú piàn kè yī míng yī àn
Què zài liǎng gè shì jiè
Shǒu zài tā shēn biān děng dài tā chéng nuò
Zuì zhōng děng dào de fēng lì yòu kǔ sè
Yī jù chén mò
Bù rú jiù tíng zài hèn huán hěn wēn róu
Huán suàn měi
Liú zài tā shēn biān jiǎ zhuāng bù jì mò
Zhī qiú piàn kè yī míng yī àn
Què zài liǎng gè shì jiè
Shǒu zài tā shēn biān děng dài tā chéng nuò
Zuì zhōng děng dào de fēng lì yòu kǔ sè
Yī jù chén mò
Bù rú jiù tíng zài hèn huán méi jié guǒ
Bù wán měi què wán měi de ài guò
5 pái 12 zuò nǐ shì bù shì yě cháng zuò

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -